عوارض سیگار کشیدن برای زنان مخصوصا زنان باردار و شیرده بسیار خطرناک بوده و شامل طیف گسترده بیماری ها و سرطان های مختلف است.