نقش کلینیک ترک اعتیاد در درمان اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد بهترین مرکز برای کمک به افرادی است که با حالت-های خفیف تا حاد اعتیاد دست و پنجه نرم می¬کنند و حتی ممکن است در کنار اعتیاد مشکلات روانی و ذهنی خاصی نیز داشته باشند که قطعا بدون کمک افراد متخصص و حرفه¬ای در این زمینه و انجام روش¬های علمی و پزشکی رهایی از اعتیاد برای این افراد شدنی نیست.


کلینیک ترک اعتیاد، روشی مطمئن برای بازگشت به زندگی نرمال

متأسفانه امروزه اعتیاد مسأله بسیار پیچیده و فراگیری بین سنین و جنس های مختلف است و چون عزم و باور محکم و کمکهای مناسب به این افراد وجود ندارد در این وضعیت باقی میمانند. کلینیک ترک اعتیاد در این زمینه توانسته در این زمینه بسیار موفق عمل کند و با نگاه به این افراد به عنوان کسانی که به یک بیماری مزمن دچار هستند و به کمک علم روانشناسی، روانپزشکی، پزشکی و نورولوژی به کمک این دسته از عزیزان بیاید.
نقش کلینیک ترک اعتیاد در پروسه ترک اعتیاد یا Addiction Recovery به شکلی است که براساس هر فرد مراحل جداگانه و مجزایی تعریف میشود چرا که مجموعهای از عوامل در اعتیاد فرد نقش دارند و مبتنی بر آنها باید شیوه درمانی مشخصی تدوین شود. در ادامه قصد داریم تا با معرفی روشهای کلی که در مراکز ترک اعتیاد صورت میگیرد با این روند آشنا شوید که بسته به افراد در جزئیات هر مرحله متفاوت هستند:

 
  1. سم زدایی یا Detoxification: سم زدایی که به دو صورت نرمال (بین 3 تا 5 روز بستری حاد) و سم زدایی فوق سریع (Rapid Detoxification بین 4 تا 6 ساعت با تزریق آنتاگونیستهای اُپیوئیدی مثل نالترکسون اتفاق میافتد که بیمار در آن آرام بخش دریافت میکند تا در طی این مدت دردی احساس نکند و مواد سمّی حاصل از مصرف مواد مخدر از بدن وی خارج گردد که مزایا و معایب خاص خود را دارد.
  2. تشخیص یا Diagnosis: بسیاری از افرادی که به نحوی به یکی از مواد مخدر یا الکل اعتیاد دارند در کلینیک ترک اعتیاد باید برای تشخیص مشکلات روانپزشکی مثل اختلالات خواب، اختلال دوقطبی، افسردگی و اضطراب و غیره تست شوند چرا که در تعیین پروسه و مراحل جانبی درمان اعتیاد نقش اساسی دارند.
  3. درمان شناختی یا Cognitive Therapy: در این شیوه درمانی از سری مراحلی که در کلینیک ترک اعتیاد سپری میشود بیماران میفهمند که چه موقعیت و شرایط اجتماعی باعث مصرف مواد مخدر یا بازگشت به دوران اعتیاد میگردد، راههای مقابله با حالتهایی که سبب استفاده از مواد مخدر میشود را یاد میگیرند مثل دعوا با اطرافیان، مهارتهای مرتبط با اعتماد به نفس آموزش داده میشود تا یاد بگیرند به پیشنهاد مصرف مواد مخدر یا وسوسهها «نه» بگویند.
  4. خانواده درمانی یا Family Therapy: یکی از مهمترین نقشهای کلینیک ترک اعتیاد در بهبود افراد و ترک کردن اعتیاد انجام شیوه خانواده درمانی است چرا که بسیاری از زمینههای ابتلای افراد به اعتیاد ناشی از روابط داخل خانواده، زمینههای خانوادگی و یا قطع ارتباط عاطفی است.
  5. تجویز دارو: در این مرحله بسته به نوع اعتیاد افراد و شدت اعتیاد و سایر وابستگیهای فیزیکی و ذهنی داروهای مورد تأیید تجویز میگردند.

 


کلینیک ترک اعتیاد با انجام روشهای علمی و موفق بهترین مرکز برای کمک به افراد


انواع روشهای درمانی مورد استفاده در کلینیک ترک اعتیاد در تهران
همانطور که در ابتدای مطلب نیز گفتیم، هر فرد شیوه درمانی و داروهای خاص خود را نیاز دارد تا براساس شرایط و وضعیت خود بتواند بهترین نتیجه را بگیرد و برای تمامی بیماران در کلینیک ترک اعتیاد روش یکسانی استفاده نمیشود:
  1. بستری (Inpatient): در این حالت برنامههای درمانی مشخص و معینی تدوین میگردد تا تمامی حالات اعتیاد فرد بررسی شود. در طی این مدت فرد در مکان عاری از هرگونه مواد مخدر بستری شده و طبق ساعاتی مشخص مراقبت پزشکی و درمانی دریافت میکند. یکی از بهترین نقشهای کلینیک ترک اعتیاد در درمان اعتیاد افرادی است که با اعتیاد مزمن مبارزه کرده و یا از اختلال همزمان ذهنی و رفتاری با اعتیاد نیز رنج میبرند.
  2. سرپایی (Outpatient): این روش درمانی مشابه با روش بستری نیز بسیار مؤثر است اما به شکلی است که فرد در خانه حضور داشته و تمام فعالیتهای اجتماعی و کاری وی مختل نمیشود و تنها در طی روزها و ساعات مشخص شده برای شرکت در جلسات درمانی حضور پیدا میکنند. این روش برای کسانی است که فرمهای خفیف اعتیاد را داشته و کاملا مصمم و برنامه ریزی شده قصد ترک اعتیاد دارند. ضمنا در دوره بعد از بستری نیز استفاده میشود.
  3. Intervention: در این شیوه که از اصول روانی کمک گرفته شده به افراد کمک میکند تا با صحبت کردن با کسانی که دوستشان دارند برای پشت سر گذاشتن دوره ترک اعتیاد مصممتر و جدیتر باشند.


 

نقش کلینیک ترک اعتیاد در پروسه ترک اعتیاد افراد

اکنون که متوجه شدید مراکز ترک اعتیاد از طریق چه روشهایی به بیماران و مبتلایان به اعتیاد کمک می-کنند تا از بند آن رها شوند و به نوعی با استفاده از روشهای علمی و مؤثر نقش خود را ایفا میکنند بد نیست با مزایای کلینیک ترک اعتیاد نیز آشنا شوید که به نوعی نقش مؤثر آنها را به شیوهی دیگری بیان میکند:
1-    بهترین مکان برای تمرکز روی بهبودی: بهترین مکانی که از نظر روحی و روانی و جدا از عوامل تحریک کننده بتوان اعتیاد را ترک کرد، کلینیک ترک اعتیاد است تا به کمک روشهای علمی و کادری کاملا دلسوز و حرفهای در سریعترین زمان ممکن بتوانید این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارید.
2-    مکانی امن برای سم زدایی از بدن: با توجه به اینکه مرحله سم زدایی با درد همراه است و فرد باید با چالشهای آن خود را وفق دهد، بدون کمک کادری حرفهای و یا مراکز ترک اعتیاد احتمال انجام داوطلبانه آن توسط افراد بسیار کم است و اینجاست که نقش مؤثر این مراکز در سم زدایی به عنوان اولین و مهمترین مرحله در پروسه ترک اعتیاد مشخص میشود.
3-    دریافت کمک حرفهای: فرایند ترک کردن اعتیاد بسیار پیچیده است و همراه با تجربه خاص شرایط فیزیکی، ذهنی و احساسی است که مخصوصا برای افرادی که چنین تجربهای ندارند بسیار سخت است و بدون حضور افراد حرفهای هر لحظه امکان قطع درمان و پشیمانی وجود دارد و لذا در این مرحله نقش مؤثر این افراد در تداوم روند مشخص میگردد.
4-    برنامه منظم: مراکز ترک اعتیاد با طراحی برنامه غذایی، تفریحی و درمانی روتین و منظم سعی می-کنند تا هر چه سریعتر و به شکلی غیر قابل بازگشت فرد بهبود پیدا کرده و به زندگی نرمال برگردد.
5-    حمایت پس از اتمام درمان: برنامههای Aftercare در کلینیکهای ترک اعتیاد حرفهای به منظور پشتیبانی و پیگیری وضعیت افراد پس از ترک اعتیاد و خروج آنها از این مراکز است تا مطمئن باشند فرد بازگشت به دوران اعتیاد نداشته و مراحل پس از آن را نیز به درستی سپری میکند.

 
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید