اغلب بيماران مبتلا به اعتياد از پيشينه رواني نامناسبي برخوردار هستند كه اغلب آنها شناخت كافي از شرايط خود را دارا نبوده و نيستند . بطوريكه اكثر آنها با ورود به دنياي اعتياد بصورت كاملأ نا آگاهانه اقدام به تشديد علائم و بيماري زمينه اي خود مي كنند ، با توجه به اين موضوع كه در ابتداي مصرف ، مواد مخدر يا محرك   به نظر يك ذهن نا آگاه ، نشانه هاي بيماري كاهش يافته و گويي پادزهري جهت درمان علائم بيماري يافته اند كه اين تفكري كاملأ اشتباه مي باشد و معمولأ زمان زيادي طول نمي كشد تا علائم گذشته با شدت بيشتر بروز پيدا مي كند و البته نشانگان جديد و غير طبيعي ديگري نيز بر آنها افزوده مي شود . از اين دست علائم مي توان به مشكلات جنسي ، افسردگي ، اختلالات خواب ، اعتماد به نفس پايين ، اشتغالات ذهني و ...اشاره كرد .
شايان ذكر است كه در صورت تشخيص و درمان اختلالات توسط متخصصين اين حوزه معمولأ ميل به مصرف در بيماران كاهش مي يابد و بدون استفاده از هرگونه ماده مخدر و محركي كه اثرات مخرب و جبران ناپذيري را ايجاد مي كنند ، بيماران پادزهر واقعي مشكلات خود را يافته و با كاهش علائم باليني ، نيازي به مصرف وجود نخواهد داشت .
پذيرش آگاهانه بيماري هاي زمينه اي از طرف بيمار و خانواده ايشان قدم موثري در كنترل و درمان اعتياد دارد . ايشان با پيگيري درمان و مصرف داروهاي تجويز شده و همچنين حضور موثر در جلسات روان درماني مي توانند نقش قابل توجهي در شناخت و كنترل اعتياد داشته باشد . بيماران علاوه بر همياري اطرافيان در اين امر احتياج به بهره گيري از توانايي ذهني خود در جهت شناخت علائم بيماري و آگاهي از شرايطي كه احتمال عود و يا لغزش را بالا مي برند مي توانند در درمان خود موثر واقع شوند .

درمان غیر دارویی :

روش درمان روان درمانی که احتیاج به هیچ گونه دارویی ندارد و توسط مشاوران و روان پزشکان صورت میگیرد این روش درمان غیر دارویی میباشد .
انواع روان درمانی ها جهت ایجاد شوق و انگیزه برای درمان و دادن امتیاز و پاداش جهت ارائه درمان صحیح و آموزش های مهارتهای زندگی و حل مشکل جهت سازگاری با محیط جامعه ، درمانهای شناختی و رفتاری و گروه درمانی انجام میگیرد .
در گروه درمانی فرد با کسانی آشنا میشود که مثل خود دچار بیماری شده و تلاش برای بهبود خود میکنند که تحت نظر رهبر گروه تجربه خود را در اختیار دیگران قرار میدهند .
 
کلینیک ترک اعتیاد تهران، پاسخگوی سوالات شما و آماده ارائه مشاوره و خدمات در زمینه ترک اعتیاد و بستری در کلینیک میباشد. جهت مشاوره تعیین وقت جهت مشاوره ، سم زدایی و بستری تماس بگیرید

شماره همراه مشاوره و تعیین وقت قبلی : 09121762259
مشاوره و نوبت دهی : 88889395-021
تلفن همراه : 09121762259
   

روش درمانی دیگر که درمان اعتیاد به شیشه و محرک ها است و به بیمار کمک میکند این نوع مواد را ترک کند ماتریکس نام دارد .

کاردرمانی و انواع روش های توانبخشی :

1. سرگرمی های هنری : نقاشی ، خطاطی ، فرش بافی و ...
2. سرگرمی های ورزشی : پینگ پنگ ، فوتبال دستی ، شطرنج و ...
3. گروه درمانی و خانواده درمانی
4. کلاس های شناخت درمانی CBT
5. ماتریکس

 انواع تست های روانشناسی :
1. TAT
2. MMPI
3. رضایت زناشویی ENRICH
4. سنجش خلاقیت GREE
5. عزت نفس کوپر اسمیت
6. آزمون S. G. L (90) - R
7. مقیاس خود پنداره راجرز
8. سازگاری ازدواج
9. خصوصیات اخلاقی وودورث
10. افسردگی بک
11. اضطراب زانک
12. جملات ناتمام راتر
 13. تست کودکان  CAT 


شیوههاي مشاوره در روانشناسی

همانطور که بارها اشاره کردم مشاوره یک علم است. داراي الگوها، متدها و شیوههاي آزمایش شده علمی است و اساس و معیارهایی دارد که می توان آنها را آموخت، تجربه کرد وبه دیگري نیز یاد داد.وقتی از الگوها، متدها و شیوههاي آزمایش شده علمی صحبت می کنیم کاملا مشخص است که نه تنها مشاوره یک تخصص آکادمیکی است، بلکه اجراي آن تنهاتوسط متخصص دوره دیده در این رشته و داراي پروانه کار ممکن است.بنابراین در کار مشاوره نیز از شیوهها و تکنیکهایی استفاده میشود که از دل رواندرمانی بیرون آمدهاند مانند، روانکاوي، رواندرمانی عمقینگر، رفتاردرمانی، رواندرمانی شناختی،درمانی گشتالت، رواندرمانی سیستمی و غیره.در کار مشاوره این شیوهها، الگوها و متدها تنها با خواست روشنگري یا تقویت یک بخش مشخص از شخصیت فردشامل»سازمان دریافتهاي حسی فرد از محیط«،»سیستم سنجش وارزش گذاري«،»معیارها و اعتقادات«،»نحوه تاثیرگذاري و تاثیر پذیري متقابل«و»شیوه پاسخ گویی فرد به مشکلات«(بکار گرفتهمی شوند و اساسا با تهرانهاي نادرستی که تحتعنوان»تغییر کلی انسان«توسط برخی از افراد بیصلاحیت ترغیب میشوند فرق دارند.یعنی از این متدها هیچ وقت نمیتوان براي عملی کردن وعدههاي دروغین، مانند اینکه»انساناساسا انسان خوشبختی خواهد شد«و یا»به رستگاري خواهد رسید«، استفاده کرد.خدمات روان درمانی درسیستم بهداري آلمان از سال1999 جزء خدماتی است که بیمه هاي درمانی بر عهده میگیرند و مراجعه کننده براي روان درمانی هزینه شخصی نمیپردازد.
این موضوع در مورد مشاوره به این صورت نیست و هزینه مشاوره همواره به عهده شخص مراجعه کننده است.بیمههاي درمانی بر طبق قانون موظف به پرداخت هزینه درمان بیماري هستند ولی چون در موارد مشاوره موضوع درمان بیماري نیست هیچ بیمه اي هزینه مشاوره را برعهده نمیگیرد.
در خاتمه باید افزود که مشاوره تنها براي افرادي که داراي مشکل یا بیماري هستند ، نیست
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید