راه ترک متادون در کلینیک

آیا راهی برای ترک متادون وجود دارد؟اطلاع رسانی کنید.ضمناچندروزه هزینه چقدراست؟

پاسخ :
بله، با روش جدید دتاکس و بستری در چند روز میتونید ترک کنید. هزینه بستری به مقدار مصرف بستگی داره، تماس بگیرید
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید